Wednesday, May 8, 2019

FLL jr 2018

1.-2. klassi õpilased osalesid 5. mail 2019 Laagri koolis FLL jr näitusel Kehtna koolil oli see juba kolmas kord. Meie kooli esindas neli meeskonda. Õpilased valmistasid robootika ringitundides ette oma kosmose teemalisi projekte. Uurisime, mida läheks vaja inimesel kui ta tahaks Kuule elama minna. Lahendasime projektiga probleeme ja ehitasime legodest Kuule baasi koos vajamineva varustusega. Õpilased olid oma projekte esitades väga tublid. Suhtlesid tunnustajatega vabalt ja asjalikult. Tagasiside oli positiivne ja õpilaste muljed väga positiivsed. Tahame kindlasti ka järgmine aasta osaleda.

Wednesday, February 27, 2019

Eesti keele tund ja Bee-bot

4. a klass õppis eesti keele tunnis tegusõnade pööramist ning minevikku ja olevikku. Et õpitud teemat huvitavamalt harjutada, siis võeti appi robotmesilased Bee-Bot-d. Töötati paarides. Töölehel olid antud tegusõnad. Õpilased pidid mõtlema ja kirjutama, kas sõna on olevikus või minevikus, ainsuses või mitmuses ning lisama juurde mitmes pööre. Seejärel tuli aluse pealt üles otsida õige paber ja programmeerida robot sellele sõitma. Õpilaste tagasisidest tuli välja, et tund oli lõbus, ülesanded lihtsad ning õpiti, kuidas mesilast kasutada, tegusõnade pööramist, programmeerimist ja koostööd.


Monday, February 25, 2019

Eddisonid

3.a klass osaleb sel õppeaastal (septembrist maini) Janika Leoste juhitud uuringus "Robotitega toestatud matemaatikaõpe". Igal nädalal on üks robomatemaatika tund, mis toimub arvutiklassis ja mida aitab läbi viia arvutiõpetaja. Iga rühm lahendab veebikeskkonnas või töölehel tekstülesande ja katsetab tulemust Edison robotiga. Uuringu eesmärk on teada saada, milline on õpilase huvi, motivatsioon ja õpitulemused, kui tunnis kasutatakse roboteid. Õpilastele väga meeldib see tund, eriti siis, kui kõik kolm katset on enne tunni lõppu valmis ning neil jääb aega, et robotile oma programm kirjutada ja seda katsetada. Mõned ülesanded on keerulisemad, oleme mõnda teemat järgmises tunnis jätkanud, et õpilane saaks oma arvutustulemust robotiga katsetada.


Huviringis (õpilasi on 2.-5. klassini) õppisime Edisoni esialgu triipkoodi abil liigutama ja seejärel tutvusime programmeerimiskeskkonnaga EdBlocks. Abiks olid internetist leitavad eestikeelsed õppematerjalid: õpetajajuhend, tunnikavad ja programmiblokkide selgitused (https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/). Tunnikavade läbimise järel sai õpilane vastava tunnistuse.
Miks ma neid roboteid kasutan? Robomatemaatika jaoks valisin Edisoni seetõttu, et LEGO WeDo 2.0 oli õpilaste jaoks juba varasemast ajast tuttav.
Huviringis (peamiselt 4. klass) hakkasin Edisoni õpetama, sest LEGO EV3-sid kasutas FLL meeskond ja Edison-d olid vabad. Edison oli uus ja huvitav nii õpetajale kui õpilastele.

FLLJr näituseks ettevalmistumine

Praegu valmistuvad 1. ja 2. klassi õpilased FLLJr näituseks. Sel hooajal on meie teemaks uurida kas elu kuul oleks võimalik. Esimese ülesandena moodustasime meeskonnad ja mõtlesime meeskondadele nimed. Iga meeskond sai ühe inspiratsiooni paki lego klotsidest ja pidi kokku panema esimese objekti, mis kõigil näitusest osavõtjatel peaks olema.
FLL

FLL programmi eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. FLL-l osalevad meie kooli õpilased juba kolmandat korda. Esimesel aastal oli meeskonna nimi "Võõrad", teisel aastal "Tuttavad". Seetõttu valisidki õpilased sel hooajal oma meeskonnale nimeks  „Sõbrad“. 
Õpilaste ülesanne oli tutvustada hindajatele oma robotit ja selle programme ning projektiideed, vastata hindajate küsimustele, lahendada meeskonnaülesandeid ja osaleda robotimängu kolmes voorus, kus robot peab 2,5 minuti jooksul erinevaid ülesandeid lahendama.
Auhindu, milleks oli legoklotsidest karikas, anti kolmes kategoorias: robotimäng, projekt ja põhiväärtused ning lisaks kuulutati välja poolfinaali meister. Poolfinaalis selguvad ka meeskonnad kes pääsevad edasi finaali. Meie kooli meeskond pääses finaali ja tuli koju taas kord karikaga. 

FLLi meeskond tutvustas oma tegemisi ka tervele koolile.


Ozobot

Peale Bee-bottidega tegutsemist tutvustasin robootikaringi õpilastele ka väikest Ozobotti. Õppisime Ozoboti rajasid joonistama ja tutvusime värvikoodidega.


Kehtna valla robootika infopäev

Õppeaasta alguses toimus meil koolis huviringide tutvustuse üritus, kus õpetajad tutvustasid oma ringitunde ja õpilased said valida millistes ringides nad käima tahavad hakata.

Veebruaris korraldasime Kehtna valla õpetajatele robootika infopäeva. Selle päeva põhimõte oli kutsuda robootikahuvilised õpetajad kokku, et omavahel kogemusi jagada ja üksteiselt õppida. Kaasatud olid ka mõned õpilased, et nad saaksid oma kogemustest rääkida ja esinemisoskust harjutada. 
Sel päeval tõime kõik robotid ühte kohta ja tutvustasime neid. Rääkisime mida meie oma koolis proovinud oleme ja milliseid tegevusi iga robot teha võimaldab. Esitasime üksteisele küsimusi, jagasime ideid ja ka katsetasime kohapeal. Tutvustamiseks olid: Bee-bot, m-bot, ozobot, eddison, Wedo, EV3. Tutvustasime ka FLL võistlust ja FLLJr näitust, kus meie kooli õpilased juba kolmandat aastat osalevad.